Högsta betyg för skolan på landet

Bärstadskolan, Hammarö. Skanskas personaltidning "Fokus" 2016-
All foto: Lasse Forsberg, lasse@lasseforsberg.se

I en skogsglänta ligger en låg, bågformad byggnad med fem huskroppar klädda i mörkbrun panel och med inlägg i rött, orange, grönt, gult och ljusbrunt. ”Här i Bärstadsskolan har vi fått det precis som vi ville”, säger rektor Lola Segolsson.

Skolans personal var med i planeringen av projektet från första stund, och Lola Segolsson berättar:

– Processen startade med ett möte där vi berättade om hur vi ville ha det och presenterade ett antal värdeord som vi ville att skolan skulle stå för. Det var ord som ”Lite på landet”, ”Småskalighet fast skolan blir stor”, ”Bra utemiljö” och ”Alla kan lyckas”.

– Deras presentation var kraftfull och tydlig, och den gjorde ett intryck som satt kvar under hela processen, säger Kjell Eriksson, som var Skanskas produktionschef.

Kjell, som numera är pensionär, har många projekt att jämföra med när han konstaterar att samarbetet mellan honom och Lola var av högsta klass.

– Man kunde ställa en fråga och svaret kom direkt, utan att frågan behövde vandra runt i organisationen.

 

Genomtänkt innemiljö

Bärstadskolan, Hammarö. Skanskas personaltidning "Fokus" 2016-

Bärstadsskolan har plats för 500 elever, från förskola till sjätte klass. Byggnaden är godkänd för Miljöbyggnad Guld med allt vad det innebär av krav på bland annat energianvändning, inneklimat, ventilation, och ljudmiljö.

För att få en bra ljudmiljö engagerade man en akustiker, som bland annat rekommenderade dämpande ljudbafflar i gymnastiksalens tak. Ett ljudmässigt svårt ställe som matsalen blev också lyckat.

– Till och med när det är fullsatt har den en helt godtagbar ljudnivå, säger Lola. Ljuddämpande gipsskivor och stolar med plastskodda medar i stället för ben är ett par av de åtgärder som bidrar.

– Dessutom har vi inte någonstans räta vinklar i hörnen, påpekar Lola. Det gör att ljudet inte studsar omkring som det brukar.

 Bärstadskolan, Hammarö. Skanskas personaltidning "Fokus" 2016-

Plats för alla sinnen

Även de praktisk-estetiska ämnena har fått ändamålsenliga lokaler.

– Vi har musiksal, bildateljé och lokaler för trä- och textilslöjd med inspirationsrum dit eleverna kan dra sig tillbaka för att fundera eller bolla idéer med varandra och lärarna.

Lärarna är inte heller bortglömda – ”det är inte många skolor som har sådana lärarrum” säger Lola och visar ett luftigt rum där varje lärare har sin egen arbetsplats.

– Vi gillar också våra tre mini-aulor som rymmer 90 personer och som är guld värda när man behöver samla eleverna, berättar Lola. Vi kan se på film, ha en gemensam genomgång eller göra experiment. Sexårsgrupperna börjar alltid veckan med att se ”Livet i Bokstavslandet” i sin aula.

En skola är inte bara ett hus

Men en bra skola är inte bara ett fint hus. På Bärstadsskolan finns en påtagligt varm atmosfär utan hierarkigränser: ”Lola!” ropar en förskoleelev, greppar tag i rektorn och framför synpunkter på några stora killars beteende. Lola säger att ”så ska det inte vara” och lovar att prata med de skyldiga.

– Det är gôtt att ha lokaler som är till för just vår verksamhet, konstaterar Lola Segolsson. Och eleverna trivs! Vi gör en trivselenkät varje år, och 2015 var den enda negativa kommentaren ett bekymmer över att vi inte är tillräckligt rädda om skolans saker!

Efter sitt första år kan Bärstadsskolan av allt att döma räkna hem ett A i betyg.