Vad är det här då?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1 . Utan brukspatroner och militärer hade det inte blivit nåt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2 . .Tjugotalet – jazz blir på modet. . . . . . . . . . . . . . . .15
3 . .Trettiotal – Jazzmusiken tar sig ton!. . . . . . . . . . .19
4 . .Fyrtiotalet – Krig och elände men jazzen lever!..34
5 . .Femtiotalet – ljudet kommer från väster.. . . . . . . 45
6 . .Avstämning i halvtid ! .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
7 . .Platser och händelser sextiotal till nittiotal.. . . . . 65
8 . .Orkestrar, grupper och folk i farten . . . . . . . . . 104
9 . .Utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 127
10..Nytt millenium – vad hände då? . . . .. . . . . . . . . 134
. Epilog .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
. referenser .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
. personregister .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146