Bärstadskolan, Hammarö. Skanskas personaltidning ”Fokus” 2016-